راه کارهای عملی در مورد چگونگی جلوگیری از جویدن ناخن

راه کارهای عملی در مورد چگونگی جلوگیری از جویدن ناخن

عادت جویدن ناخن معمولا در دوران کودکی شروع می شود و می تواند در طول دوره بزرگسالی نیز ادامه یابد. عوارض جانبی ناشی از این عمل می تواند بیش از از بین رفتن زیبایی ناخن ها باشد. جویدن های مکرر ناخن می تواند پوست اطراف ناخن را احساس کند و آسیب هایی را بر بافت… ادامه خواندن راه کارهای عملی در مورد چگونگی جلوگیری از جویدن ناخن