ناگفته های تزریق ژل لب

تزریق ژل لب

در حالی که راه های آرایشی زیادی برای حجیم کردن لب وجود دارد، اکثر زنان در پی راه های پزشکی این کار مثل تزریق ژل لب هستند. بر همین مبنا در سال ۲۰۱۳ در آمریکا، آمار تزریق برای خطوط ریز، چین و چروک و افزایش حجم لب ها به ۲۱% از کل عمل های زیبایی رسیده است. تزریق ژل برای… ادامه خواندن ناگفته های تزریق ژل لب