درمان های خانگی، طبیعی و ساده برای کاهش حرارت بدن

درمان های خانگی، طبیعی و ساده برای کاهش حرارت بدن

گرمای بدن که به عنوان استرس گرما نیز شناخته می شود، یک مشکل رایج است که با قرار گرفتن در معرض دمای بالا ایجاد می شود. این اتفاق زمانی می افتد که بدن به اندازه کافی قادر به خنک کردن خود برای حفظ دما در محدوده نرمال یعنی ۳۶٫۵ تا ۳۷٫۵ درجه سانتیگراد یا ۹۷٫۷… ادامه خواندن درمان های خانگی، طبیعی و ساده برای کاهش حرارت بدن