حرکت غیر عادی چشم یا اختلال نیستاگموس

حرکت غیر عادی چشم یا اختلال نیستاگموس

چشم ما توسط حرکت عضلات خارجی و به صورت ارداری قادر است تکان بخورد. این موضوع باعث می شود ما بتوانیم اطرافمان را نگاه کنیم. با این حال مواردی وجود دارد که حرکت کره چشم غیر ارادی و تکراری می شود. این عارضه می تواند حدت بینایی را به خطر بیاندازد. به این حرکت غیر عادی… ادامه خواندن حرکت غیر عادی چشم یا اختلال نیستاگموس