حرکات جنین در دوران بارداری

حرکات جنین در دوران بارداری

اولین بار که شما حرکات جنین را احساس می کنید یک لحظه به خصوص و هیجان انگیز و احساسی در دوران بارداری می باشد. این موضوع که جنین شما در حال پیچ و تاب خوردن در اطراف است و شما تعجب می کنید که درون شکم چه چیزی در حال روی دادن است که باعث بیدار شدن… ادامه خواندن حرکات جنین در دوران بارداری