علت حساسیت گوش به صدا و لمس کردن

علت حساسیت گوش به صدا و لمس کردن

همه ما در زمان سرما خوردگی تجربه التهاب گوش را داشته ایم. گاهی در این شرایط ناراحتی گوش مان به جایی می رسد که با حساسیت به لمس، خارش، قرمزی و یا حتی درد همراه است. به طور مشابه ممکن است ما تغییرات در حس شنوایی را نیز تجربه کنیم. در این حالت صداهای محیط… ادامه خواندن علت حساسیت گوش به صدا و لمس کردن