حساسیت دارویی چیست و چگونه برطرف می شود؟

وقتی صحبت از حساسیت می‌شود بیشتر حساسیت فصلی و عطسه و آبریزش بینی همراه با آن در ذهن مجسم می‌شود، … وقتی حساسیت، شما را تعقیب می‌كند وقتی صحبت از حساسیت می‌شود بیشتر حساسیت فصلی و عطسه و آبریزش بینی همراه با آن در ذهن مجسم می‌شود، اما حساسیت انواع دیگری مانند حساسیت غذایی، دارویی… ادامه خواندن حساسیت دارویی چیست و چگونه برطرف می شود؟