برونشیت آلرژیک ؛ علل و روش های درمان و تفاوت آن با برونشیت غیر آلرژیک و آسم

برونشیت آلرژیک ؛ علل و روش های درمان و تفاوت آن با برونشیت غیر آلرژیک و آسم

لوله های برونشیت، هوا را از طریق دهان و بینی به ریه ها حمل می کنند. هنگامی که دیواره لوله های برونش متورم و ملتهب شود، بیماری به نام برونشیت ایجاد می شود. این تورم راه هوایی را محدود و تنفس را دشوار می کند. تحریک می تواند منجر به افزایش تولید موکوس (خلط) شود.… ادامه خواندن برونشیت آلرژیک ؛ علل و روش های درمان و تفاوت آن با برونشیت غیر آلرژیک و آسم