روش های خانگی درمان از بین رفتن حس چشایی و بویایی

روش های خانگی درمان از بین رفتن حس چشایی و بویایی

بویایی و چشایی دو حس قوی در بدن ما هستند که به صورت هماهنگ با هم کار می کنند. توانایی خوردن مواد غذایی به شدت تحت تأثیر توانایی فرد برای بو کردن آن است. قدرت بویایی ضعیف ما همچنین نقش مهمی در توانایی بدنمان برای شناسایی مواد مضر، مواد شیمیایی سمی یا گازهای گوناگون ایفا… ادامه خواندن روش های خانگی درمان از بین رفتن حس چشایی و بویایی