علل، درمان خارش سوارکار ماهر

خارش سوارکار ماهر

خارش سوارکار ماهر بثورات آزار دهنده و خارش داری است که در افرادی که زیاد عرق می کنند، مانند ورزشکاران رخ می دهد. این بثورات اغلب در مناطق تناسلی، باسن، و ران یافت می شود. اگرچه خارش سوارکار ماهر آزار دهنده است اما جدی نیست و می توان از آن جلوگیری و به راحتی آن… ادامه خواندن علل، درمان خارش سوارکار ماهر