خارش کف دست از علل تا درمان های طبیعی

خارش کف دست از علل تا درمان های طبیعی

نیاز به خارش کف دست گاهی اوقات به قدری قوی است که تبدیل به یک عارضه آزاد دهنده می شود. کف دست و نوک انگشتان ما هزاران پایانه های عصبی دارد به همین دلیل بسیار حساس هستند. دانشمندان می گویند که نوک انگشتان بافتی در ابعاد نانومتر دارند. این به این معنی است که خارش… ادامه خواندن خارش کف دست از علل تا درمان های طبیعی