همه چیز در مورد سلامت خانه

سلامت خانه

بسیاری از ما بدون اینکه متوجه باشیم چه ارتباط بین محل زندگی و سلامتی ما وجود دارد حداقل نیمی از وقت روزانه خود را در داخل منزل سپری می کنیم. این مطلب ارتباط بین سلامت خانه و محل زندگی و سلامت افراد مستقر در آن را کشف کرده و راه هایی برای ایجاد  یک خانه سالم را پیشنهاد می… ادامه خواندن همه چیز در مورد سلامت خانه