انواع و روش های ختنه زنان

ختنه زنان

ختنه زنان (FGM) شامل تمامی روشهایی است که به برداشتن جزئی یا کلی قسمت خارجی دستگاه تناسلی زن، و نیز آسیب های دیگر به اندام تناسلی زنان، به دلایل غیر پزشکی منجر می شود. این شیوه ها اکثرا در کشورهای آفریقایی خاورمیانه مرسوم بوده و معمولا به شکل سنتی انجام می شود. هدف اصلی از ختنه زنان (FGM)… ادامه خواندن انواع و روش های ختنه زنان