التهاب نوک آلت تناسلی مردان (بالینیت)

التهاب نوک آلت تناسلی مردان (بالینیت)

بالینیت اصطلاح پزشکی است که در زمان ایجاد التهاب نوک آلت تناسلی مردان به کار برده می شود. التهاب ایجاد شده در این ناحیه،  اغلب در پوست ختنه گاه مشاهده می شود. این تورم در بین مردان ممکن است در هر سنی ایجاد شود اما در بین مردان و پسرانی که ختنه نشده اند شایع تر است.… ادامه خواندن التهاب نوک آلت تناسلی مردان (بالینیت)