کمبود انرژی در بارداری و روش های مدیریت آن

کمبود انرژی در بارداری و روش های مدیریت آن

کمبود انرژی در بارداری مشکل نسبتا شایعی است که توسط بسیاری از مادرانی که در انتظار تولد نوزادشان هستند تجربه می شود. میزان این کمبود انرژی از فردی به فرد دیگر متفاوت است و حتی ممکن است از یک بارداری به بارداری دیگر نیز فرق کند. سه ماهه اول معمول ترین زمانی است که کمبود… ادامه خواندن کمبود انرژی در بارداری و روش های مدیریت آن

خستگی در دوران بارداری

خستگی در دوران بارداری

این کاملا طبیعی است که در زمان بارداری احساس خستگی کنید. در حال حاضر، تغییرات بزرگی در تقریبا همهسیستم های بدن شما در حال وقوع است، که می تواند باعث شود شما احساس خستگی زیادی کنید. حتی اگر شما معمولا قبل از بارداری شب زنده دار بوده اید، ممکن است در زمان بارداری بیدار ماندن برای… ادامه خواندن خستگی در دوران بارداری