دلیل ایجاد صدای سوت از ریه در زمان تنفس

علت شنیدن صدای سوت از ریه در زمان تنفس

جریان ورود هوا و خورج آن از بدن راه پر پیچ و خمی است. علاوه بر این در این مسیر تداخل زیادی وجود دارد. اصولا این مسیر و ورود هوا از آن باید صدا داشته باشد. اما صدای تولید شده از طریق نفس کشیدن ما اغلب به قدری آرام است که ما آن را نمی… ادامه خواندن دلیل ایجاد صدای سوت از ریه در زمان تنفس