درمان طبیعی پوست های بسیار خشک به کمک ۴ ماده در دسترس

درمان طبیعی پوست های بسیار خشک به کمک ۴ ماده در دسترس

خشکی زمانی رخ می دهد که پوست رطوبت خود را از دست می دهد یا نمی تواند رطوبت را در خود نگه دارد. هوای گرم داخل خانه در زمستان، حمام کردن بیش از حد و زیاد و  استفاده از صابون های تند و قوی می تواند به خشکی پوست کمک کند. محققان مرکز پزشکی دانشگاه… ادامه خواندن درمان طبیعی پوست های بسیار خشک به کمک ۴ ماده در دسترس