مهمترین عوامل ایجاد خطر در بارداری و تاثیر آن ها بر روی مادر و جنین

مهمترین عوامل ایجاد خطر در بارداری و تاثیر آن ها بر روی مادر و جنین

بارداری، دوره پر خطری است. به همین دلیل مراقبت های دوران بارداری یکی از الزامات مهم این دوران است. در ادامه این مطلب مجله پیام سلامت عواملی که می توانند برای بارداری خطرناک باشند را معرفی کرده ایم. به این عوامل، عوامل ایجاد خطر در بارداری گفته می شود. عوامل ایجاد خطر در بارداری به طور… ادامه خواندن مهمترین عوامل ایجاد خطر در بارداری و تاثیر آن ها بر روی مادر و جنین