مقامات بهداشت کالیفرنیا دستورالعمل های مربوط به خطرات امواج تلفن همراه را منتشر می کنند

خطرات امواج تلفن همراه

به گزارش پیام سلامت به نقل از مجله CBS، مقامات بهداشت کالیفرنیا یک پیام ایمنی جدید برای کاربران تلفن همراه دارند. مجله CBS گزارش می دهد که برای اولین بار، وزارت بهداشت عمومی کالیفرنیا دستورالعمل هایی در مورد تشعشعات تلفن همراه و نحوه قرار گرفتن در معرض آن را منتشر می کند. دکتر کارن اسمیت… ادامه خواندن مقامات بهداشت کالیفرنیا دستورالعمل های مربوط به خطرات امواج تلفن همراه را منتشر می کنند