روش های خانگی برای جلوگیری و یا درمان خط لبخند

جلوگیری و یا درمان خط لبخند

خنده بهترین دارو است! این جمله کاملا درست است، اما برای بسیاری از افراد، خندیدن زیاد می تواند به یک کابوس تبدیل شود. بیش از حد خندیدن چروکی را در دو طرف لب ایجاد می کند که به عنوان خطوط لبخند شناخته می شوند. در واقع خطوط لبخند عبارتند از چین و چروکی که عمدتا… ادامه خواندن روش های خانگی برای جلوگیری و یا درمان خط لبخند