چند پیشنهاد برای بهبود عملکرد نیمکره راست مغز

نیمکره راست مغز

اکثر مردم دوست دارند خلاق تر باشند. شما ممکن است حس کنید که شما یک استعداد بی رویه یا توانایی خلاق دارید، اما مطمئن نیستید که آن چیست. نیمکره راست مغز شما مرکز خلاقیت در نظر گرفته می شود. فعالیت هایی مانند موسیقی، هنر و استفاده از تخیل عموما به عنوان فعالیت های نیمکره راست… ادامه خواندن چند پیشنهاد برای بهبود عملکرد نیمکره راست مغز