خمیازه کشیدن و ارتباط آن با اضطراب

خمیازه کشیدن و ارتباط آن با اضطراب

همه خمیازه می کشند. از نوزاد چند روزه گرفته تا پیر مرد ۱۲۰ ساله. حتی حیوانات نیز این کار را انجام می دهند. اما آیا تا به حال از خود پرسیده اید که علت خمیازه کشیدن چیست؟ هیچکس به طور قطع پاسخ این سوال را نمی داند. اما نظریه های زیادی در مورد اینکه چرا مردم… ادامه خواندن خمیازه کشیدن و ارتباط آن با اضطراب