فواید خنده درمانی

فیلم های خنده دار و کمدی، کودکان نوپای زیبا، جوک و یک دوست خوب، می تواند استرس را از شما دور کند. من فکر می کنم یکی از بهترین فواید خنده این است که احساس شوخ طبعی را افزایش می دهد. یک معلم خنده ساکن در پارک رنج، می گوید وی و همسرش آخر هفته… ادامه خواندن فواید خنده درمانی