علت مورمور شدن بدن (پارستزی) و درمان های موثر آن

علت مورمور شدن بدن (پارستزی) و درمان های موثر آن

پارستزی به احساس غیر طبیعی بر روی پوست گفته می شود که هیچ علت فیزیکی ندارد. پارستزی یا همان مورمور شدن شامل بی حسی و سوزن سوزن شدن بدن است که به صورت موقت یا دائم رخ می دهد. بین احساسات مختلف و غیر طبیعی در پوست اختلاف وجود دارد. به عنوان مثال بی حسی به کاهش احساس لامسه یا… ادامه خواندن علت مورمور شدن بدن (پارستزی) و درمان های موثر آن