کاربردها، عوارض جانبی و فواید روغن گلرنگ برای پوست و سایر قسمت های بدن

فواید روغن گلرنگ

گلرنگ یکی از قدیمی ترین محصولات زراعی موجود در جهان است که ریشه استفاده از آن به مصر باستان و یونان باز می گردد. امروزه گیاه گلرنگ به عنوان ماده اولیه مهمی در صنعت مواد غذایی شناخته شده و اغلب از آن برای تهیه روغن گلرنگ استفاده می شود. این روغن یک نوع روغن مخصوص… ادامه خواندن کاربردها، عوارض جانبی و فواید روغن گلرنگ برای پوست و سایر قسمت های بدن