دستور تهیه چای زنجبیل و لیمو و چند چای گیاهی دیگر با این ماده پر از خاصیت

دستور تهیه چای زنجبیل و لیمو

زنجبیل گیاهی تند است که بیشتر از ریشه آن استفاده می شود. زنجبیل باعث کاهش التهاب، تحریک هضم و سرکوب اشتها می شود. این خواص بعضی افراد را به این باور سوق داده است که زنجبیل ممکن است باعث کاهش وزن شود. ادبیات پزشکی نشان داده است که خوردن زنجبیل می تواند در کنار رعایت… ادامه خواندن دستور تهیه چای زنجبیل و لیمو و چند چای گیاهی دیگر با این ماده پر از خاصیت