چای لیندن چه خواصی برای بدن ما دارد؟

خواص چای لیندن

چای لیندن صدها سال است که به دلیل خاصیت آرام بخشی که دارد توسط بشر استفاده می شود. این چای برگرفته از گونه ای Tilia است که به طور معمول در مناطق معتدل آمریکای شمالی، اروپا و آسیا رشد می کند. Tilia cordata گیاهی است که این چای را از آن می گیرند و قدرتمندترین… ادامه خواندن چای لیندن چه خواصی برای بدن ما دارد؟