درمان خونریزی شدید پریود با داروها و جراحی

درمان خونریزی شدید پریود با داروها و جراحی

هیچ کس نمی تواند منکر این شود که قاعدگی بخشی از زندگی زنان است. اما گاهی این بخش چنان دردناک می شود که قابل تحمل نیست. میزان خون خارج شده در هر قاعدگی به عوامل زیادی بستگی دارد. بسیاری از زنان در هر دوره پریود حدود ۶۰ میلی لیتر خون از دست می دهند. این… ادامه خواندن درمان خونریزی شدید پریود با داروها و جراحی