خونریزی لثه در دوران بارداری

خونریزی لثه در دوران بارداری

داشتن لثه های حساس (التهاب لثه) و خونریزی لثه در دوران بارداری امری شایع است. هورمون های بارداری می توانند باعث متورم شدن لثه و التهاب آن ها گردند که موجب خون ریزی بیش تر هنگام مسواک زدن و یا تمیز کردن بین دندان ها می گردد. برای جلوگیری از خونریزی لثه در دوران بارداری چه… ادامه خواندن خونریزی لثه در دوران بارداری