ارتباط مصرف الکل و خونریزی معده

الکل و خونریزی معده

اگرچه دو سوم بزرگسالان آمریکایی حداقل گاهی اوقات الکل مصرف می کنند؛ اما کمتر از ۱۰ درصد آنها را “مصرف کنندگان مشکوک” می نامند و تنها ۲۵ درصد از مصرف کنندگان دچار عواقب جدی مصرف الکل می شوند. مصرف الکل سنگین بر تمام سیستم های بدن شما تاثیر منفی می گذارد و می تواند بسیاری… ادامه خواندن ارتباط مصرف الکل و خونریزی معده