خواص انار – رُمّان – Pomg Ranate

درباره درخت انار بیشتر بدانیم ارتفاع متوسط درخت انار سه و نیم متر، پوست ساقه خاکستری، خاردار، دارای برگهای متقابل (روبرو) و ساده کامل و نوک تیز بدون کرک مایل به سرخی و براق و کناره های سخت و چرم مانند است. گل درخت انار منفرد یا گرزنی شکل که دارای سه گل می باشد به… ادامه خواندن خواص انار – رُمّان – Pomg Ranate