مواد غذایی ایجاد کننده ریفلاکس اسید و سوزش سر دل

مواد غذایی ایجاد کننده ریفلاکس اسید و سوزش سر دل

سوزش قفسه سینه، احساس طعم تلخی ناخوشایند در گلو، گرفتگی شدید در معده و درد شکم همه علائم مربوط به ریفلاکس اسید معده هستند. بسیاری از افراد، به ریفلاکس اسید مبتلا هستند. این بیماری زمانی اتفاق می افتد که اسفنکتر مری (LES) که مدخل ورودی معده را بسته نگه می دارد، درست عمل نمی کند… ادامه خواندن مواد غذایی ایجاد کننده ریفلاکس اسید و سوزش سر دل