انواع درد مفاصل در دوران بارداری

درد مفاصل در دوران بارداری

بدن یک زن در طی دوره بارداری تغییرات قابل توجهی را تجربه می کند؛ که بعضی از آنها می توانند عوارض جانبی ناخوشایندی ایجاد کنند. اما ناراحتی مفاصل یکی از نشانه های رایج است که می تواند از تغییرات در گردش خون، وضعیت بدن، مایعات بدن و فشار رحمی حاصل شود. درد مفاصل در دوران… ادامه خواندن انواع درد مفاصل در دوران بارداری

تناسب اندام و شیوه زندگی مناسب برای کمردرد چیست؟

شیوه زندگی مناسب برای کمردرد

انتخاب شیوه زندگی مناسب که می تواند باعث بهبود کمردرد شود ممکن است عنوانی گمراه کننده باشد. چراکه اینترنت پر از توصیه های “رایج” برای بهبود کمردرد است. اما هیچ کدام از یان توصیه ها بر مبنای بررسی علمی نیستند و تنها بر تجربه و شواهد افراد تکیه دارند. به طوری که تنها به عنوان… ادامه خواندن تناسب اندام و شیوه زندگی مناسب برای کمردرد چیست؟