با کربوهیدرات بیشتر آشنا شوید

کربوهیدرات

کربوهیدرات مواد مغذی هستند که برای فعالیت های روزانه بدن ضروری می باشند. به طور کلی مواد مغذی به ۶ دسته اصلی تقسیم می شوند که کربوهیدرات ها به همراه پروتئین ها و چربی ها جز دسته درشت مغذی های این طبقه بندی، محسوب می شوند. وظیفه اولیه و اصلی کربوهیدرات ارائه انرژی لازم به… ادامه خواندن با کربوهیدرات بیشتر آشنا شوید