علل و درمان طبیعی موثر آروغ با بوی گوگرد (آروغ با بوی تخم مرغ گندیده)

علل و درمان طبیعی موثر آروغ با بوی گوگرد (آروغ با بوی تخم مرغ گندیده)

آروغ زدن یکی از راه هایی است که بدن ما به کمک آن می تواند از گازهای اضافی معده خلاص شود. اما گاهی اوقات آروغ با بوی گوگرد از بدن خارج می شود. بدون در نظر گرفتن صدای ایجاد شده از آروغ، وجود بوی قوی گوگرد یا بوی تخم مرغ فاسد از آن می تواند… ادامه خواندن علل و درمان طبیعی موثر آروغ با بوی گوگرد (آروغ با بوی تخم مرغ گندیده)