یائسگی و گرگرفتگی بیش از حد و درمان های آن

گرگرفتگی

گرگرفتگی و تعریق بیش از حد شبانه، به دلیل تغییرات هورمونی ایجاد شده در دوران یائسگی، یکی از عوارض غیر قابل اجتناب این دوران است. اما در عین حال شما می توانید به کمک چند راه ساده و چند تغییر در برنامه های منظم زندگی خود، میزان و شدن گرگرفتگی را در این دوران کاهش… ادامه خواندن یائسگی و گرگرفتگی بیش از حد و درمان های آن