علل در رفتگی جزئی گردن چیست؟

در رفتگی جزئی گردن

در رفتگی جزئی گردن چیست؟ Subluxation یا نیمه در رفتگی (در رفتگی ناکامل یا جزیی) مفصل به معنی عدم تقارن یا اختلال عملکرد است؛ که تحت عنوان جابجایی جزیی شناخته شده است. اما همچنین شامل اتصالات مفقوده و مفاصل آسیب دیده است. به طور کلی، مفاصل جا به جا شده ستون فقرات به طور صحیح… ادامه خواندن علل در رفتگی جزئی گردن چیست؟