آشنایی با دستگاه تنظیم ضربان قلب (باطری قلب) و تاثیر لوازم الکتریکی بر روی آن

آشنایی با دستگاه تنظیم ضربان قلب (باطری قلب)

تکانه های الکتریکی در عضله قلب، باعث ایجاد ضربان قلب شما می شوند. این سیگنال های الکتریکی در گره سینوسی (SA)، واقع در بالای سمت راست محفظه قلب (دهلیز راست) آغاز می شود. گره SA گاهی اوقات ضربان ساز طبیعی قلب نیز نامیده می شود. هنگامی که ضربه الکتریکی از این ضربان ساز طبیعی منتشر… ادامه خواندن آشنایی با دستگاه تنظیم ضربان قلب (باطری قلب) و تاثیر لوازم الکتریکی بر روی آن