اهمیت بهداشت لباس زیر در زنان

لباس زیر بخصوص در خانم ها اثر مستقیمی در بهداشت جسنی و ادام تناسلی دارد. اندام تنسالی زنانه بدلیل اینکه به طور کامل نموده بیرونی ندارد با سرعت بیشتری آلودگی های محیطی را جذب می کند و این آلودگی ها محل مناسبی برای رشد انواع ویروس ها و باکتری ها را فراهم می کنند. اما… ادامه خواندن اهمیت بهداشت لباس زیر در زنان