راه های از بین بردن مورچه ها به طور طبیعی

راه های از بین بردن مورچه ها به طور طبیعی

مورچه های شکر مورچه های کوچک سیاه و سفید و یا قهوه ای هستند که عاشق تغذیه از شکر و مواد غذایی شیرین هستند. یک گونه مورچه نیز به نام مورچه شکر نواری وجود دارد (کمپونتوس کنسوبرینوس) (Camponotus consobrinus). با این حال، بسیاری از مردم از مورچه فرعون، مورچه های راه پیما و مورچه ها… ادامه خواندن راه های از بین بردن مورچه ها به طور طبیعی