علت و درمان درد دنبالچه

علت و درمان درد دنبالچه

به احتمال زیاد تا زمانی که درد نداشته باشید هرگز به دنبالچه خود فکر نمی کنید. درد دنبالچه دردی است که در انتهای ستون فقرات ایجاد شده و درست وسط باسن احساس می شود. دنبالچه بخش کوچکی از بدن ماست اما وظایف زیادی را انجام می دهد. این عضو، تعادل بدن را در زمان نشستن حفظ… ادامه خواندن علت و درمان درد دنبالچه