مضرات دود دست دوم سیگار برای بدن

مضرات دود دست دوم سیگار برای بدن

سیگار کشیدن می تواند جان شما را به خطر بیاندازد. اما همان طور که می دانید، حتی اگر سیگاری نباشید اما با فرد سیگاری زندگی کنید باز هم در معرض مضرات دود دست دوم سیگار هستید. منظور از دود دست دوم دودی است که در زمان سیگار کشیدن تولید شده و ذرات معلق و مضر… ادامه خواندن مضرات دود دست دوم سیگار برای بدن