نسبت دور کمر به دور باسن یا همان نسبت WHR

نسبت دور کمر به دور باسن یا همان نسبت WHR

نسبت دور کمر به دور باسن (WHR) یکی از معیارهای متعددی است که پزشکان می تواند برای تشخیص اضافه وزن از آن استفاده کنند. بر خلاف شاخص توده بدنی یا همان شاخص BMI، که نسبت وزن را به قد محاسبه می کند، نسبت WHR، نسبت دور کمر به دور باسن را اندازه گیری می کند.… ادامه خواندن نسبت دور کمر به دور باسن یا همان نسبت WHR