راهکار بازسازی رابطه دوستی خدشه دار شده چیست؟

بازسازی رابطه دوستی

بازسازی رابطه دوستی خدشه دار شده و تضعیف شده، نه تنها به بهبود آن رابطه کمک می کند؛ بلکه می تواند کیفیت زندگی شما را نیز بهبود بخشد. مطالعه انجام شده توسط دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس نشان می دهد که زنان با ایجاد رابطه دوستی نزدیک، می توانند فشارهای زندگی را کاهش داده و… ادامه خواندن راهکار بازسازی رابطه دوستی خدشه دار شده چیست؟