چگونگی کاهش سطح دوپامین در بدن

چگونگی کاهش سطح دوپامین در بدن

دوپامین یک انتقال دهنده عصبی است، یک ماده شیمیایی در مغز شما است که چیزهایی مانند احساسات، رفتار، هوشیاری و تکانش گری را تنظیم می کند. پزشکان دانشکده داروسازی دانشگاه تگزاس دوپامین را به عنوان ماده ای مشابه با آدرنالین توصیف می کنند. در حالی که اغلب بدن می تواند سطح دوپامین را تنظیم کند.… ادامه خواندن چگونگی کاهش سطح دوپامین در بدن