اختلال دوقطبی در کودکان و نوجوانان

اختلال دوقطبی در کودکان و نوجوانان

اختلال دوقطبی یک بیماری جدی روانی است. این بیماری به عنوان بیماری افسردگی مانیک یا افسردگی مانی نیز شناخته می شود. در ادامه این مطلب مجله پیام سلامت به مرور کلی و اجمالی یکی از بیماری های روانی در کودکان یعنی اختلال دوقطبی در کودکان و نوجوانان خواهیم پرداخت. اختلال دوقطبی در کودکان و نوجوانان… ادامه خواندن اختلال دوقطبی در کودکان و نوجوانان