دیابت بی مزه مرکزی ؛ علل، نشانه ها، تشخیص و روش های درمان

دیابت بی مزه مرکزی ؛ علل، نشانه ها، تشخیص و روش های درمان

دیابت بی مزه مرکزی بیماری است که در آن بدن شما به اندازه کافی به هورمون ضد دیورتیک دسترسی ندارد. داشتن مقادیر غیر معمول از این هورمون در بدن باعث می شود که کلیه ها ادرار بیش از حد تولید کنند. در این بیماری خطر از دست دادن بیش از حد آب بدن وجود دارد.… ادامه خواندن دیابت بی مزه مرکزی ؛ علل، نشانه ها، تشخیص و روش های درمان