احتمال ابتلا به دیابت بارداری در حاملگی دوم

احتمال ابتلا به دیابت بارداری در حاملگی دوم

شاید شما هم از آن دست مادرانی هستید که دیابت بارداری را در حاملگی اول تجربه کرده اید  اگر این طور است ممکن است به دیابت بارداری در حاملگی دوم نیز مبتلا شوید. دو نفر از سه مادری که در یک بارداری دیابت حاملگی داشته اند در بارداری های بعدی خود نیز مبتلا به دیابت بارداری… ادامه خواندن احتمال ابتلا به دیابت بارداری در حاملگی دوم