دیابت خارج از کنترل

دیابت

دیابت یا مرض قند بیماری است که در آن بدن فرد نمی تواند از غذای خورده شده به طور مناسب استفاده کند. به طور طبیعی بدن ما به قندی به نام گلوکز نیاز دارد که آن را از غذاهایی که می خوریم می سازد. این ماده از طریق خون به سلول های رسیده و تولید… ادامه خواندن دیابت خارج از کنترل