با انواع دیابت آشنا شوید

با انواع دیابت آشنا شوید

انواع مختلفی از دیابت وجود دارد که برخی از آنها شایع تر است. رایج ترین شکل از دیابت، دیابت نوع ۲ است، که اغلب با گسترش پیش دیابت رخ می دهد. دیابت نوع ۱ در کودکان شایع تر است و دیابت حاملگی نوعی دیابت است که می تواند در طول حاملگی اتفاق بیافتد. اگر می خواهید… ادامه خواندن با انواع دیابت آشنا شوید